اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1398/03/23

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

در حال بروز رسانی ...

1-Plant Archives-SCOPUS

2-CIBTech Journal of Zoology (CJZ)-ISI & WOS

3-Journal of Biochemical Technology-ISI & WOS

4-Eurasian journal of biosciences -ISI  / SCOPUS  /  ISC